A Mártírok úti Óvoda 1979 óta a Csokor utcai Óvoda tagóvodájaként működik. Az intézmény a Műkertváros szélén, a Kertvárosi Általános Iskola szomszédságában található, barátságos, zöld övezetben. Az óvodánkhoz nagyméretű udvar tartozik csúszdákkal, homokozókkal, mászókákkal, fedett kiülővel.

Óvodánkban két csoport működik vegyes életkorú gyermekekkel.

Csoportonként 2 óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel és 1-1 dajka néni nyújt segítséget az óvodai tevékenységekben. Munkánkat 4 órában pedagógiai asszisztens segíti.

Mindkét csoportban van galéria, így tudjuk biztosítani a különböző játéktevékenységekkel való nyugodt játékot. Igyekszünk sok szép, fejlesztő játékkal, esztétikus környezettel szebbé varázsolni a gyermekek mindennapjait. Pedagógiai munkánk során figyelembe vesszük a gyermekek életkori sajátosságait, szociális hátterüket, így tudjuk megvalósítani a differenciált nevelést is. Óvodánk szoros kapcsolatot tart a Kertvárosi Iskolával, közös programok szervezésével (bábelőadás, mesemondó, iskola előkészítő foglalkozások), ezzel színesítjük az óvoda programjait, segítjük az óvoda-iskola átmenetet. Évek óta járunk a gyermekkel az Ifjúsági Otthon által szervezett mesés, zenés előadásokra. Igény esetén hittan foglalkozáson vehetnek részt a gyermekek. Nagycsoportosaink számára hetente játékos német nyelvoktatást tart óvodánkban a Kertvárosi Iskola egy tanítója. A tehetséges gyermekek kibontakozásának érdekében segítjük a más óvodák által rendezett versenyekre való felkészülést, azokon való részvételt.

Óvodánkban hagyomány, hogy minden őszi időszakban „Tök jó hetet” tartunk, melynek keretében a gyermekek különböző színes programokon vehetnek részt, népi játékokkal, hagyományőrző tevékenységekkel ismerkedhetnek meg. A hét zárásaként megvendégeljük a családokat.
Ezen kívül minden év májusában megrendezett Tornaünnepély alkalmával zenés tornabemutatóval készülnek a gyermekek családjuk, ismerőseik számára.