Szeretettel köszöntjük a Corvina Óvoda, Ceglédi Úti Óvodája honlapján!

…”Nyisd ki Isten kiskapudat, hadd kerüljem szép váradat, sej lili-liliom, sej lili-liliom”…

Óvodánk a Vacsi köz és a Hunyadi Város között található, közvetlenül a Ceglédi út mellett.

A Fenntartónknak köszönhetően tágas parkolóhellyel rendelkezünk, mely megkönnyíti és biztonságossá teszi a gyermekek szüleinek a mindennapos óvodába érkezést.

Az ideérkező gyermekeket hatalmas, barátságos zöld udvar és kert fogadja, mely tagoltságának köszönhetően rengeteg megfigyelési és megtapasztalási lehetőséget nyújt a természet és az évszakok váltakozásainak megfigyelésére. Alapítványunknak köszönhetően újítottuk és bővítettük az óvodai mozgásfejlesztő játékainkat, melyek kiváló lehetőséget biztosítanak a gyermekek mindennapos mozgásigényének kielégítésére. Tágas, füves udvarunk lehetővé teszi, hogy a szabadban több hagyományőrző tevékenységet, városi rendezvényt, családokkal együtt töltött napot tudjunk rendezni. Nyaranta az udvaron található rengeteg fa és bokor, hűs árnyékot ad, ahol többféle szabadtéri tevékenységet tudnak a csoportjaink tervezni.

A gyermekeket összesen hat csoportban tudjuk fogadni. Csoportjaink három épületben találhatók, épületenként két-két csoportszobával. A csoportszobáink esztétikusak; gyermekbarát, és népies elemekkel díszített, fejlesztő játékokkal-eszközökkel jól felszerelt fenyőbútorokkal berendezett galériás csoportok.

A csoportokba járó gyermekek vegyes életkorúak, akárcsak a családban. A nagyobb gyermekek mindig példaként állnak a kisebb gyermekek felé, így szociális tanulás révén a gyerekek sokkal inkább tudnak alkalmazkodni az óvodai élethez, és sokkal inkább képesek elsajátítani az óvodai élettel kapcsolatos szokásrendszert. A nagyobb gyermekek pedig spontán adódó, természetes élethelyzetekben tanulják meg a segítségnyújtást, együttérzést, az önzetlenséget.

Óvodai programunk mellett, helyi sajátosságunkat megtartva végezzük pedagógiai munkánkat a néphagyományőrzés jegyében. Keret jelleggel, az egész évet átölelve Szent Mihály havától egészen pünkösd haváig. Fontosnak tartjuk a szülőföldhöz való kötödés alapjainak megteremtését hagyományaink tiszteletben tartásával és élményszerű átadásával a jövő nemzedékének. Így kívánunk modellértékű szerepet betölteni, és értéket közvetíteni. Mert hisszük, hogy:

Ezt a kincset nem lehet médiára, könyvre, kazettára bízni. Tenyérből tenyéren, testtel a testhez érve, zöldellő búzacsíra fölé hajolva vagy épp az ünnepi gyertyát gyújtva csak az együttes élmény során adható át a hagyomány. Itt és most mutasd neki, tedd meg vele, amikor annak a tettnek ideje van.

Gabnai Katalin

Hagyományőrző napjaink, programjaink: lásd. mellékelt-„Jeles napok/Hagyományőrző tevékenységek”- nél.

Két csoportunkban, játékos formában ismerkedhetnek az angol nyelvvel a gyerekek. A nap folyamán angolul beszélgetnek, énekelnek, mesét, verseket, mondókákat mondogatnak, amely elősegíti a majdani iskolai beilleszkedést az angol nyelvű osztályokba.

Több éve szervezői és rendezői vagyunk városi szintű közlekedési versenynek, mely a PÖTTÖM PRÓBA nevet viseli. Az óvodák részéről mindig nagy érdeklődéssel várt közlekedési verseny során lehetőségük van a gyermekeknek arra, hogy összemérjék tudásukat közlekedési ismereteik során. Ez a program jó lehetőséget biztosít arra is, hogy megalapozza azt a pozitív szemléletet, amely meghatározó a közlekedésben való balesetmentes, biztonságos részvételben.

2020-ban óvodánk elnyerte a BIZTONSÁGOS ÓVODA címet, az ORFK és Közlekedéstudományi Intézet ajánlásával.

A gyermeki személyiség fejlesztésére vonatkozó célkitűzéseink között szerepel a gyermekek életkora, a rendelkezésre álló eszközök és a pedagógiai környezet összhangjának megteremtése, melyben figyelembe vesszük az adott gyermekcsoport, gyermek sajátosságait, képességeit, szociális sajátosságait.

Programunkban a műveltségtartalmak többnyire hagyományos tevékenységekre tagolódnak, ugyanakkor sokoldalú megközelítéssel és sokirányú képességfejlesztéssel történő feldolgozást is jelentenek.

A gyermekek egészséges, tevékenységekben megnyilvánuló fejlődéséhez folyamatos napirendünk és a hetirend biztosítja a feltételeket, amelyek párhuzamosan végezhető, differenciált tevékenységek.

Óvodásaink a játékban és a játékon keresztül gyakorolják a kommunikációt, a gondolkodást, a másokkal való együttműködést, a kitartást. Itt élik át a szerepeket, a hozzájuk tartozó magatartásformákat, a felnőttek által közvetített attitűdöket és érzelmeket. Ugyanakkor a szabadjáték mellett, a különböző műveltségtartalmak közvetítése, bővítése során az óvodapedagógusaink által felajánlott tevékenységek, szervezettebb játékos tanulást jelentenek, ahol még inkább érvényesül az egyéni bánásmód.

Tanulásértelmezésünk szerint a tanulás folyamatos, és az egész óvodai nap folyamán adódó helyzetekben, természetes környezetben, jeles napok megünneplésével, kirándulásokon, az óvodapedagógusok által kezdeményezett tevékenységi formákban valósul meg, ahol az óvodai tanulás elsődleges célja a gyermekek képességeinek fejlesztése, tapasztalatainak bővítése, és rendezése. A tanulási folyamatok még élményszerűbbé tételéhez nem félünk különböző infokommunikációs eszközöket sem használni. Amennyiben lehetőségünk van, ellátogatunk városunk több gyermekbarát programját kínáló eseményeire, mint bábszínházi, nagyszínházi előadások, különböző kiállítások, rendezvények. Valamint olyan természetközeli eseményekre, mint szőlő szüret, krumpli szedés, dióverés, kukoricatörés, kisállatokkal való ismerkedés.

Így a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlesztése gyermekközpontú óvodai neveléssel párosul, - ahol jól képzett, szakmailag elhivatott pedagógusok foglalkoznak a rájuk bízott gyermekekkel. Nevelőtestületünk tagjai innovatív beállítottságú pedagógusok, akik mindig készek az új dolgok fogadására, s akik ennek megfelelően tudásuk legjavát nyújtják a gyermekek komplex személyiségfejlesztésében. Többen rendelkeznek pedagógus szakvizsgával, és két pedagógusunk tanítói diplomával is. Minden csoportban legalább egy pedagógus elvégezte az ÍGY TEDD RÁ! táncos mozgásfejlesztés képzéseit, vagy mesterképzéseit is. Technikai dolgozóink mind rendelkeznek szakképesítéssel, illetve többen pedagógiai asszisztensek is.

Családbarát közösségként fontosnak tartjuk a családokkal való együttműködést, ugyanakkor

a gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége

Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja

Tehetségígéretes gyermekeinknek lehetőséget biztosítunk városi szintű tehetséggondozói versenyeken, mint rajzolás, verselés, mesélés, néptánc, dramatizálás, mozgás, környezetvédelem, közlekedés témakörökben. Folyamatos szereplői, fellépői vagyunk a Hunyadivárosi napoknak is. Számukra óvodánkban biztosított a Szélike Néptánccsoportban való részvétel, a Mocorgó Láb és Tartásjavító mozgás és a Játékos angol nyelv. Ezen kívül foci és ökumenikus hittan között is válogathatnak.

A tehetséggondozás mellett fontosnak tartjuk a felzárkóztatást is, hisz minden gyermeknek joga van megkapni a számára legmegfelelőbb fejlesztést. SNI és BTMN-es gyermekeinkkel szakképzett fejlesztőpedagógusok foglalkoznak, szorosan együttműködve az óvónőkkel és a különböző szakszolgálatokkal, szakértői bizottságokkal.

Óvodai, Szélike Alapítványunk lehetővé teszi számunkra, hogy folyamatosan bővítsük fejlesszük meglévő eszközeinket csoportszobán belül, vagy udvaron a gyermekeink megfelelő fejlődése érdekében.

Alapítványunk kuratóriumi elnöke: Komárominé Czagány Anita

Alapítványunk számlaszáma: 51700100-10024838

Óvodai csoportjainkban dolgozó pedagógusok és dajka nénik

Cica csoport Óvodapedagógusai: Komárominé Czagány Anita és Konfárné Ulbert Beáta, Dajka néni: Vajda Csilla

Mókus csoport Óvodapedagógusai: Ferenczi Anikó és Kara Szilvia, Dajka néni: Lakatosné Bodor Krisztina

Maci csoport Óvodapedagógusai: Vida Mariann és Baranyai Emese, Dajka néni: Beke Szilvia

Süni csoport Óvodapedagógusai: Kanizsai Magdolna és Földvári Ágnes, Dajka néni: Tóth Rita

Katica csoport Óvodapedagógusai: Balogh Katalin és Anka Teréz, Dajka néni: Dinnyés Józsefné, Évike

Méhecske csoport Óvodapedagógusai: Festő Istvánné Katika és Csikai Cecilia, Dajka néni: Kovács Márta

Akik még a munkánkat segítik:

 • Nagy Gyöngyikét helyettesíti Szűrszabó Kovács Szilvia fejlesztő pedagógus/gyógypedagógus
 • Lakatosné Bodor Krisztina - pedagógiai asszisztens
 • Kovács Márta - pedagógiai asszisztens
 • Nagy Erzsébet Tünde - pedagógiai asszisztens
 • Nádasi-Pajor Zsanett - pedagógiai asszisztens
 • Beregszászi Ildikó dajka
 • Várkonyi Zoltánné dajka
 • Némethné Mariann – óvodatitkár
 • A kertünket és a gyönyörű virágokat Antal Józsi bácsi gondozza

Néphagyományörző tevékenységek - TAVASZ

Néphagyományörző tevékenységek - NYÁR

Néphagyományörző tevékenységek - ŐSZ

Néphagyományörző tevékenységek - TÉL

ÓVODA NYITOGATÓ

…”Nyisd ki Isten kiskapudat, hadd kerüljem szép váradat, sej lili-liliom, sej lili-liliom”…

Szeretettel várja a Corvina Óvoda, Ceglédi úti-Hagyományőrző Óvodája, Így tedd rá! Referencia Intézménye, mely a Városban és a Megyében is egyedülálló!

Ha szeretné, hogy gyermeke sokoldalú, harmonikus fejlesztése mellett már kora kisgyermekkorban
találkozzon népi hagyományainkkal, nemzeti értékeinkkel, - akkor válasszon Minket!

Mi vár itt Gyermekére?

 • rengeteg népi játék, gyermekdal, néptánc, mondóka, népmese
 • felhőtlen vidám, derűs, családias légkör
 • három épületben, hat csoportban; - esztétikus-gyermekbarát-népies elemekkel díszített-és jól felszereltgalériás csoportszobák
 • hatalmas zöld, fás, bokros, virágos udvar, mely tele van modern mozgásfejlesztő játékkal
 • jól képzett, szakmailag elhivatott pedagógusok, munkatársak; akik tudásuk legjavát nyújtják a
  mindennapokban, és családbarát közösség
 • gyermekközpontú óvodai nevelés
 • értékorientált, élményeken alapuló közösségi nevelés
 • tehetséggondozás
 • valamint két csoportban, játékos formában angol nyelvvel ismerkedhetnek a gyerekek

Óvodai programunk Szent Mihály havától, Pünkösd haváig öleli fel magyar hagyományainkat.

Óvodai Programunk fő kiegészítője az ÍGY TEDD RÁ! - táncos mozgásfejlesztés, mely szintén egyedülálló
a megyében. E programnak elsőként lehettünk az országban Referencia Intézménye!

Ennek, és a pedagógusközösség tudatos választásának köszönhetően mindennapos

„a játékban, táncban, dalban gazdag minden nap!” /Balatoni Katalin-ÍTR! Programgazda/

Végül, de nem utolsó sorban, Óvodánk 2020-ban elnyerte a Biztonságos Óvoda megtisztelő címet az ORFK és Közlekedéstudományi Intézet ajánlásával.

Ha sikerült felkelteni az érdeklődésüket, akkor TEKINTSÉK MEG KIS VIDEÓNKAT óvodai életünk sokszínűségéről!

Üdvözlettel: A Kecskeméti Ceglédi Úti Óvoda Pedagógusközössége

Cica csoport

Katica csoport

Maci csoport

Méhecske csoport

Mókus csoport

Süni csoport