„Amit hallok, azt elfelejtem,
amit látok, arra emlékszem
amit csinálok, azt tudom is.”

Corvina Óvoda Ifjúság úti feladat-ellátási hely
intézményvezető helyettes Fodorné Ivony Zsuzsanna óvodapedagógus, szociálpedagógus, köznevelési szakértő, mesterpedagógus.

Intézményünk 5 csoportos a Hunyadi városban, családi házakkal körülvett részen helyezkedik el. A zöld övezet, a jó levegő és a már-már falusias környezet nagy vonzóerő a szülők számára. Háromszor nyertük el a Zöld Óvoda címet, 2013-ban pedig megkaptuk az Örökös Zöld Óvoda és a Madárbarát Óvoda címet. Óvodánk udvarán található Zöld Manó Interaktív Tanösvény bejárásával, más óvodai csoportok részére biztosítunk lehetőséget környezeti játékok kipróbálásával, hogy tapasztalás útján ismereteiket bővíthessék. A környezetnevelési célokat kiválóan szolgáló ösvény része többek között egy fűszerkert, információt ad a komposztálásról, a vízről, a megújuló energiaforrásokról és a szelektív hulladékgyűjtésről is

Óvodánkban több délutáni játékos tevékenységből választhatnak a szülők: ÉP-KÉZ-LÁB torna, angol és néptánc.

Családias hangulatú vegyes csoportok szervezésével formáljuk a gyermekek fogékonyságát, érzékenységét a különbözőségek elfogadására, tiszteletben tartására, így ebben a szervezési formában optimálisabban szocializálódnak. A gyermek belső érése, valamint a családi nevelés és az óvodai nevelési folyamat eredményeként az óvodáskor végére eléri az iskolai munkához, az iskolai életmód megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet, megteremtődnek a kisiskolás korba való átlépés belső pszichikus feltételei.

Hiszünk abban, hogy intézményünk hatékony működését csak a szülőkkel közös, bizalmon alapuló, partnerelvű együttműködés biztosíthatja. A szülők a szűkebb környezetükben élő lakóközösség, civil szervezetek aktív bevonásával nevelési céljaink eredményesebben valósulnak meg. Ebben partnereink: KNP, Ifjúsági Otthon, Kecskeméti Arborétum, KEFAG, Corvin Mátyás és Hunyadi János Általános Iskola, a Hunyadi városi Bölcsőde és a Kecskemét környéki tanyák, melyek kiválóan alkalmasak erdei óvodai programok megszervezésére.

Kiemelt szerepet kap a hagyományos ünnepek mellett a Zöld jeles napok megtartása:

  • Állatok világnapja
  • Komposztálás világnapja
  • Földünkért világnap
  • „Ne vásárolj semmit” nap! (Hulladék újrahasznosítás)
  • Újrapapír napja
  • Víz világnapja
  • Föld napja
  • Madarak és fák napja
  • Földünkért világnap

Tehetség műhelyeink:

ÉP-KÉZ-LÁB torna – mozgás, mozgásos játék
vezeti: Ugi-Ráczné Barcsay Valéria

Ügyes kezek – kézműves tehetségműhely
vezeti: Zsebő Diána

Angol szakkör: Gál Zsófia

Zöngettyű néptánccsoport – népi gyermekjátékok, néptánc: Sendula Mária Anna

Csoportjaink

Teddy csoport

Óvodapedagógusok: Judák Mónika, Gál Zsófia
Dajka: Kanalas Zoltánné Erika

2022/23-as nevelési évet 25 kisgyermek kezdte meg nálunk,16 kislány és 9 kisfiú. Vegyes csoportunk összetétele: 2 fõ kiscsoportos, 7 fő középsős korú és 16 fő nagycsoportos gyermek.

Csoportunk különlegessége, hogy a mindennapos játékos, fejlesztő tevékenységek mellett az ide járó gyermekek megbarátkozhatnak az angol nyelvvel is, hiszen napi szinten több alkalommal folytatunk eredeti angol nyelvterületről származó tevékenységeket, játszunk, mondókázunk, éneklünk. Ennél is fogva igazán színes egyéniségű, kedves Teddy mackók járnak hozzánk, akikkel az óvodában minden nap izgalmakkal és élményekkel fűszerezetten telik.

Zöld Óvoda révén sok zöld jeles napot ünneplünk, többek között: az Autómentes napot, az Állatok világnapját a Vadasparkban, olykor meglátogatjuk az Arborétumot is. Óvodán belüli vetélkedőket szervezünk a Föld Napja, Víz Világnapja, Madarak és Fák napja alkalmából, de óvoda körüli sétáink alkalmával a lakókörnyezetünk megismerésére is nagy hangsúlyt fordítunk, valamint rendszeresen látogatjuk a Hunyadivárosi Fiókkönyvtárat.

Fontos számunkra az egészséges életmódra nevelés: nálunk minden nap “gyümölcs-és zöldségnap” van és sokat játszunk mozgásos játékokat, tartózkodunk a szabadban, olykor sütünk is együtt, ami mindannyiunknak kellemes közös élményt jelent.

Valljuk, hogy a szeretetteljes, vidám, nyugodt környezetben, élményt nyújtó tevékenységeken keresztül – a családokkal együtt nevelve – a gyerekekből nyitott, kiegyensúlyozott és barátságos kisiskolás válik. Nyílt és őszinte kommunikációra törekszünk: elmondjuk mi is a véleményünket a gyerekeknek, szülőknek egyaránt, s természetesnek vesszük, s várjuk is, hogy ők is elmondják gondjaikat, bátran merjenek hozzánk fordulni kéréseikkel, problémáikkal.

Nagy hangsúlyt fektetünk a tevékenységbe ágyazott tanulásra, mert a játékba integrált önkéntes, cselekvéses tanulás az óvodai tanulás alapja. Az óvodáskorú gyermek mindennapjait a játék kell, hogy áthassa, ezért célunk, hogy kis Teddy macijaink megtapasztalják:

A játék. Az különös.  
Gömbölyű és gyönyörű,
csodaszép és csodajó, nyitható és csukható,
gomb és gömb és gyöngy, gyürű.

Kosztolányi Dezsõ

Süni csoport

Óvodapedagógusok: Mede Erzsébet, Winterné Békefi Andrea
Dajkák: Gucsi Andrásné, Rózsika néni

Csoportunkba a 2022/23-as nevelési évben 24 kisgyermek jár. Összetételünk a következőképpen alakult: 13 nagycsoportos korú, 4 középsős, és 7 kiscsoportos korú gyermekünk van. A 13 új kisgyermekből 5 kicsi, 3 középsős, és 5 nagycsoportos. A nemek aránya: 10 fiú és 14 lány.

A szomszédos óvoda bezárása után a mi óvodánkba kerültek az addig odajáró gyermekek, csoportunkba 7-en. Más intézményből, ill. otthonról 3-3-an jöttek.

A Sünis gyermekek sok élménnyel és örömmel tértek vissza. A régi barátok újra egymásra találtak, hiányolták az iskolába menteket. A szeretetteli fogadás, a jól ismert és begyakorolt szokásrendszerünk megkönnyítette a visszailleszkedést az óvoda mindennapjaiba.

Nagy szeretettel és izgalommal vártuk az új Süniket! Vegyes csoportról lévén szó az újak egy kiépült szokásrendszerű csoportba kerültek. Látva, utánozva a többiek tevékenységét megtanulják/ták a közösség szabályait, szokásait. Jól érzik magukat! Reméljük, hamarosan még otthonosabban élik meg mindennapjainkat a csoportunkban.

Fontos számunkra, hogy érzelmileg mindenki biztonságban érezze magát, szeretetet, törődést kapjon és derűs, nyugodt, kiegyensúlyozott, bizalommal teli légkörben töltse napjait. A csoport napirendjét, szokásait következetesen betartva fejlesztjük a gyereket, sok-sok játékos tevékenységet biztosítva számukra. Törekedünk arra, hogy minél több pozitív élményben legyen részük!

Központi, kiemelt nevelési területünk ebben az évben az “Érzelmi, erkölcsi és értékorientált közösségi nevelés” és a “Játék”.

Csoportunkban az iskolára való felkészítés játékba ágyazottan történik. A gyermekek változatos tevékenységek és tapasztalás útján juthatnak élményekhez, eközben ismereteket szereznek környezetükről pl. látogatás a Természet Házába, KIO-ba, kirándulás az arborétumba, állatkertbe, séták a környéken, erdei óvoda, vizsgálódunk, kipróbálunk, kísérletezünk, stb. (Reméljük, a külsős helyszínek látogatását nem korlátozza le a pandémia.)

Mindennapi beszélgető körben a gyermekek megoszthatják egymással élményeiket, közben gyakorolják az egymásra odafigyelést, a türelmes viselkedést, a helyes beszédet.

Rendszeresen megünnepeljük a születésnapokat. Ekkor a kész ajándék mellett sok-sok kézzel készített ajándékot kapnak az ünnepeltek, majd jókívánságokkal, énekkel köszöntjük őket.

Fontos feladatunknak tartjuk az egészséges életmódra nevelést, mely fontos szerepet kap a szokásalakításban: sokat tartózkodunk a szabadban, minden héten gyümölcs és zöldségnapot tartunk, megfelelő módon tisztálkodunk, megtanítjuk a gyermekeket a megfelelő öltözködésre, a mindennapi mozgás fontosságára. A pihenő időt alvással, nyugodt pihenéssel töltjük.

Óvodánk Zöld Óvoda. Ennek a címnek a birtokában felelősséggel neveljük a gyermekeket környezetünk minél alaposabb megismerésére, a természet szeretetére, óvására, védelmére, a környezettudatos magatartás megalapozására.

Csoportunkban a gyermekek felszabadultak, jól érzik magukat, szívesen játszanak együtt, igénylik egymás társaságát és szeretnek óvodába járni. Szeretnénk elérni, hogy az új szülők is segítőtársat találjanak bennünk gyermekeik nevelésében.

Pillangó csoport
2022/2023

Óvodapedagógusok: Radnóti Zsuzsanna (Zsuzsi néni), Hegedűsné Tóth Gabriella (Gabi néni)
Dajka néni: Pöszmet Józsefné (Erzsike néni)

Csoportszobánk vidám, kellemes hangulatú, amelynek dekorációját mindig az adott évszaknak megfelelően díszítjük.

Csoportszobánk jelenleg 20 vegyes életkorú gyermek jár, akik szeretetteljes légkörben töltik mindennapjaikat. Fontosnak tartjuk a gyermekek szabad játékát, amelyhez biztosítjuk a változatos, biztonságos eszközöket, játékokat, megfelelő helyet, időt és élményeket. A gyermekek tapasztalat szerzésének gazdag teret biztosítunk, változatos és sokféle tevékenységet kínálunk számukra. Egy-egy téma feldolgozása több napon keresztül, komplex formában valósul meg, amely során kreatív, környezettudatos, nyitott, befogadó, boldog, érzelemgazdag gyermekeket igyekszünk nevelni. Szeretünk minél több időt eltölteni a szabadban. Nagyon fontosnak tartjuk az egészséges életmódra nevelést, a környezettudatos magatartás alakítását. Igyekszünk a gyermekek életét hagyományokkal, programokkal, ünnepekkel színesíteni, gazdagítani. Alapvető nevelési elvünk a gyermekek feltétel nélküli elfogadása, tisztelete, a biztonságos családias légkör kialakítása, és a szülőkkel való harmonikus őszinte együttműködés.

Célunk, hogy a gyermekek pozitív élményekkel gazdagodjanak, és olyan boldog, szeretetteljes légkört biztosítsunk, ahol minden kisgyermek vidáman, boldogan, jókedvűen jön óvodába.

Katica csoport

Óvodapedagógusok: Sárközy Zoltánné Erika néni, Berenténé Szabó Ágnes
Dajka nénink: Németh Józsefné, Erzsike néni

A 2022/2023-as évben 23 kisgyermek – 10 kisfiú és 13 kislány – kezdte meg a Katica csoportos életet. Nagy változást jelent számunkra, hogy nem csupán kiscsoportosok érkeztek, hanem a közelmúltban bezárt Kandó Kálmán utcai óvodából is jöttek középsős, és nagycsoportos óvodások.

A várakozásunkat felülmúlta a gyerekek könnyű és gyors beilleszkedése. Nem csak elfogadták az új helyzetet, hanem már az első hónapban barátságok is születtek. A nagycsoportosaink, mint „öreg óvodások”, stabil támaszt és segítséget jelentenek az új csoporttagok számára.

Legfontosabb feladatunk, hogy az újonnan érkező gyerekek is elsajátítsák a szokásrendszerünket, hiszen nagyon eltérő környezetből érkeznek. Lényeges, hogy egységessé váljanak a csoport mindennapjai, mert ezzel tudunk érzelmi biztonságot teremteni a családi légkör védelmező melegsége mellett. Ehhez szükségszerű, hogy sokat játsszunk mi felnőttek is a gyerekekkel, megismertessük velük a csoport játékait, játékszabályait, hogy mindig legyen olyan tevékenység, amelyet szívesen végeznek önállóan is, illetve társaikkal együtt, alkotó módon.

Így válunk közösséggé, ahol számíthatnak egymásra, figyelnek egymásra, és észreveszik, amikor valakivel történik valami, nem jött óvodába, megsérült, vagy konfliktusba keveredett.

Az idei évre is sok tervünk van, szeretnénk kimozdulni az óvoda falai közül, amikor csak lehetőségünk lesz rá. A világgal való ismerkedés mindig fantasztikus élmény a kicsik számára, főleg, hogy sokszor ez az első jelentősebb ismeretszerző esemény sokuk számára. Az óvónénik is nagyon nyitottak minden lehetőségre, így örömmel visszük a gyerekeket akár csak az óvoda környéki sétákra, vagy a városban zajló rendezvényekre.

Zöld óvoda lévén kiemelt feladatunk minden olyan tevékenység, mellyel fel tudjuk hívni óvodásaink figyelmét a környezetünk megóvására, a nem pazarlásra. Odafigyelünk egymásra, odafigyelünk az élővilágra, és odafigyelünk a tárgyi környezetre. Bízunk benne, hogy mindezzel támogatni tudjuk, hogy kiegyensúlyozott, értékes emberkéket neveljünk a ránk bízott gyermekekből.

Osztani magad: hogy így sokasodjál;
Kicsikhez hajolni: hogy így magasodjál;
Hallgatni őket, hogy tudd a világot;
Róluk beszélni, ha szólsz a világhoz.
Széjjelszóródni – eső a homokra –
Sivatagnyi reménytelen dologra,
S ha nyár se lesz tőled – s a táj se zöldebb –
Kutakká gyűjt a mély: soká isznak belőled.

Váci Mihály

Nyuszi csoport

Csoportunkban 3 nyúlanyó neveli-gondozza a kis nyuszikat:

Óvodapedagógusok: Sendula Mária Anna -Zsebő Diána
Dajka néni: Kecskemétiné Tánczos Katalin

A Nyuszi csoportba 27 kis ugrifüles jár. Vegyes életkorúak a gyerekek. Ebben a nevelési évben 10 új gyerekkel bővült a Nyuszi családunk. Így csoportunkba jár 6 fő kis csoportos 8 fő középső csoportos , és 13 fő nagy csoportos kisgyermek. Közülük 12 kislány és 15 kisfiú. A szomszédos óvoda bezárása után a mi óvodánkba kerültek az addig odajáró gyermekek, csoportunkba 4-en. Bölcsödéből és otthonról 6-an jöttek.

Nyuszi, nyuszi nyuszikák.
Ne félj tőlünk nincs puskánk.
Van ám nekünk egyebünk.
Meleg szívünk, jó kedvünk.


Csoportunkban a legnagyobb érték maguk a kisgyerekek. Mindenre, ami szép, rácsodálkozunk, és megtanítjuk óvodásainkat érzelmeik kifejezésére. Tesszük ezt azzal a céllal, hogy az óvodai élet végére biztos szabály tudattal rendelkező, okos, érdeklődő gyerekeket engedjünk ki „szárnyaink” alól egy „új világba”, az iskola felé. Nagy hangsúlyt fektetünk a gyermek testi és lelki egészségére. A legfőbb tevékenységünk a játék, emellett sokat tornázunk, énekelünk, rajzolunk, festünk, de a legjobban táncolni szeretünk.

Zöld óvoda révén mindennapjainkban megjelennek a környezeti témák, és sok zöld jeles napot ünnepelünk (Autómentes világnap, Állatok világnapja, Föld napja, Erdők napja, Beporzók napja, Méhek világnapja, Víz világnapja, Madarak és Fák napja) Színes vetélkedőkkel, óvodai és csoportos programokkal, kirándulásokkal színesítjük a tapasztalatszerzést.

Fontosnak tartjuk, hogy a csoportba járó gyermekek segítség egymást, figyeljenek oda egymásra, alakuljon ki az közösségi érzés. Érzéseiket bátran merjék kifejezni. A mindennapok során a sok drámajáték teszi lehetővé, hogy érzelmeiket megéljék, megtanulják kifejezni, elfogadni egymást. A gyermekek születésnapját közös tánccal, énekkel ünnepeljük, amit még különlegesebbé tesz a csoporttársak által ajándékba készített jókívánság füzet, tele színesebbnél színesebb rajzokkal.

Ahol a te kincsed van, ugyanott lesz a szíved is

Máté evangéliuma

Munkánkat segíti:
Nyúl Szandra pedagógiai asszisztens
Kanalas Zoltánné (Erika néni) pedagógiai asszisztens

Alapítványunk:
Az alapítvány neve: Gyermeklánc Alapítvány
Célja: A gyermekek oktatásához, neveléséhez, foglalkoztatásához szükséges emberi és tárgyi erőforrások biztosítása.
Kuratórium elnöke: Fodorné Ivony Zsuzsanna
Vagyonának forrása: adó 1%-a, önkéntes adományok
Adószáma: 18347858-1-03

Elismeréseink:

madarbarat_ovoda
zold_ovoda