Corvina Óvoda Csokor utca 9. székhely

Kecskemét, Csokor u.9.
corvinaovivez@gmail.com
corvinaovi@gmail.com
76/414-258

A Csokor utcai Óvoda, a város peremkerületén, a Műkertvárosban található. Csendes, nyugodt környezetben, hatalmas füvesített, fásított udvarunk fajátékokkal ellátott.

Az udvaron három homokozó és KRESZ park is található.
Óvodánkban tiszta csoportok működnek – kis-, középső és nagycsoport –
1 intézményvezető, 6 óvodapedagógus, 1 főállású fejlesztő pedagógus, 3 dajka néni, 1 pedagógiai asszisztens, 1 óvodatitkár dolgozik.

2016-ban újult meg a Csokor utcai Óvoda az Európai Regionális Fejlesztési Alap által kiírt  TOP-6.2.1-15 kódszámú „Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” című pályázat eredményeképpen. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata – mint fenntartó – 114,35 millió forintot fordított az óvoda infrastrukturális fejlesztésére. Megtörtént az épület energetikai korszerűsítése (nyílászárók, radiátorok, kazán cseréje), tornaszoba bővítése, fejlesztőszoba és raktárhelyiségek, öltözők kialakítása, mosdók felújítása, burkolatok cseréje valamint új, modern fejlesztő- és torna eszközök beszerzése. Ennek hatására az SNI és BTMN-s gyermekek fejlesztéséhez minden feltétel biztosított.

Csoportszobáink és tornaszobánk felszereltsége nagyon jó. Minden csoportban galéria van, amely nem csak esztétikus, szép, hanem nagyon jól megosztja a csoportok területét. Minden játékfajtának külön kis kuckót tudunk kialakítani, ahol zavartalanul, elmélyülten játszhatnak a gyermekek. Rengeteg fejlesztő játékkal rendelkezünk, (memória, társas játék, különböző értelem fejlesztő játékok) melyekkel játékidőben is jól tudjuk fejleszteni a gyermekeket. Nagyon nagy hangsúlyt fektetünk az egyéni bánásmód elvének megvalósulására. Minden gyermeket önmagához mérten fejlesztünk. Akiknél nagyobb lemaradást tapasztalunk egy- egy területen, azokkal egyénileg az óvónő illetve a fejlesztő pedagógus foglalkozik. Így biztosítjuk számukra a felzárkózás lehetőségét. Megszervezzük az SNI gyermekek gyógypedagógiai ellátását.

A tehetséges gyermekeknek lehetőséget biztosítunk városi rendezvényeken való részvételre: rajzpályázatok, mese- és versmondó találkozók, ének fesztiválok, sportversenyek.

Az anyanyelvi fejlesztésre nagy hangsúlyt fektetünk, segítve ezzel a logopédus munkáját. Minden nap anyanyelvi játékokat játszunk, amelyek a hangzók kialakulását, a beszédszervek erősítését, szókincsbővítést segítik elő.

Hetente futball (UFC keretén belül), kézilabda (NKSE utánpótlás) edzéseken illetve néptánc („Így tedd rá” program szerint) foglalkozásokon, hitoktatáson vehetnek részt a jelentkező gyermekek. A nagycsoportos gyermekek számára a kötelező, ingyenes vízhez szoktatást, úszásoktatást (KSI szervezésében) biztosítjuk. Év közben igény szerint elvisszük a gyermekeket bábszínházba, játszóházba, különböző előadásokra, rendezvényekre.

Mivel intézményünk olyan lehetőségekkel bír, hogy hatalmas parkosított udvarunk van – kiemelt hangsúlyt fordítunk gyermekeink mozgásigényének maximális kielégítésére, ezáltal az egészséges, harmonikus személyiségfejlődés kialakulását biztosítjuk.

Óvodánkban hagyomány minden év májusában a zenés tornaünnepély megrendezése. A csoportok rövid zenés tornabemutatóval kedveskednek a környék lakosságának. OVI-KUPA városi szintű sportrendezvényünket 1996 óta szervezzük meg. Részt vehet rajta Kecskemét város szinte összes óvodája, akik 10 fős csapatokban mérik össze erejüket, ügyességüket.
Minden gyermek érmet és oklevelet kap. A győztes óvoda pedig az érmeken kívül még egy kupát is haza vihet.

Pedagógiai felkészültségünk, szakmai elhivatottságunk, sok éves gyakorlatunk, feltétel nélküli gyermekszeretetünk mind- mind hozzásegíti a gyermekeket, hogy pozitívan éljék meg az óvodából az iskolába kerülés nehéz időszakát.