„Amit hallok, azt elfelejtem,
amit látok, arra emlékszem
amit csinálok, azt tudom is.”

Corvina Óvoda Ifjúság úti feladat-ellátási hely
intézményvezető helyettes Fodorné Ivony Zsuzsanna óvodapedagógus, szociálpedagógus, köznevelési szakértő, mesterpedagógus.

Intézményünk 5 csoportos a Hunyadi városban, családi házakkal körülvett részen helyezkedik el. A zöld övezet, a jó levegő és a már-már falusias környezet nagy vonzóerő a szülők számára. Háromszor nyertük el a Zöld Óvoda címet, 2013-ban pedig megkaptuk az Örökös Zöld Óvoda és a Madárbarát Óvoda címet. Óvodánk udvarán található Zöld Manó Interaktív Tanösvény bejárásával, más óvodai csoportok részére biztosítunk lehetőséget környezeti játékok kipróbálásával, hogy tapasztalás útján ismereteiket bővíthessék. A környezetnevelési célokat kiválóan szolgáló ösvény része többek között egy fűszerkert, információt ad a komposztálásról, a vízről, a megújuló energiaforrásokról és a szelektív hulladékgyűjtésről is

Óvodánkban több délutáni tevékenységből választhatnak a szülők: ÉP-KÉZ-LÁB torna, angol szakkör, néptánc és moderntánc.

Családias hangulatú vegyes csoportok szervezésével formáljuk a gyermekek fogékonyságát, érzékenységét a különbözőségek elfogadására, tiszteletben tartására, így ebben a szervezési formában optimálisabban szocializálódnak. A gyermek belső érése, valamint a családi nevelés és az óvodai nevelési folyamat eredményeként az óvodáskor végére eléri az iskolai munkához, az iskolai életmód megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet, megteremtődnek a kisiskolás korba való átlépés belső pszichikus feltételei.

Hiszünk abban, hogy intézményünk hatékony működését csak a szülőkkel közös, bizalmon alapuló, partnerelvű együttműködés biztosíthatja. A szülők a szűkebb környezetükben élő lakóközösség, civil szervezetek aktív bevonásával nevelési céljaink eredményesebben valósulnak meg. Ebben partnereink: KNP, Ifjúsági Otthon, Kecskeméti Arborétum, KEFAG, Corvin Mátyás és Hunyadi János Általános Iskola, a Hunyadi városi Bölcsőde és a Kecskemét környéki tanyák, melyek kiválóan alkalmasak erdei óvodai programok megszervezésére.

Kiemelt szerepet kap a hagyományos ünnepek mellett a Zöld jeles napok megtartása:

  • Állatok világnapja
  • Komposztálás világnapja
  • Földünkért világnap
  • „Ne vásárolj semmit” nap! (Hulladék újrahasznosítás)
  • Újrapapír napja
  • Víz világnapja
  • Föld napja
  • Madarak és fák napja
  • Földünkért világnap

Tehetség műhelyeink:

ÉP-KÉZ-LÁB torna – mozgás, mozgásos játék
vezeti: Ugi-Ráczné Barcsay Valéria

Irka-firka kézműves tehetségműhely
vezeti: Bódisné Berberovics Gyöngyi

Óvodánk dolgozói:
Süni csoport:
Mede Erzsébet óvodapedagógus
Winterné Békefi Andrea óvodapedagógus
Gucsi Andrásné (Rózsika néni) dajka néni

Teddy maci angol csoport:
Judák Mónika óvodapedagógus, angol speciál terület
Bódisné Berberovics Gyöngyi szakvizsgázott óvodapedagógus
Molnár Lászlóné (Marika néni) dajka néni

Katica csoport:
Gerőháziné Kőműves Katalin óvodapedagógus
Hutvágner Éva óvodapedagógus
Németh Józsefné (Erzsike néni) dajka néni

Nyuszi csoport:
Sárközy Zoltánné (Erika néni) óvodapedagógus
Ugi-Ráczné Barcsay Valéria szakvizsgázott óvodapedagógus
Zsikláné Rácz Ilona dajka néni

Pillangó csoport:
Hegedűsné Tóth Gabriella óvodapedagógus
Radnóti Zsuzsanna óvodapedagógus
Pöszmet Józsefné (Erzsike néni) dajka néni

Munkánkat segíti:
Görög Anett pedagógiai asszisztens
Kanalas Zoltánné (Erika néni) pedagógiai asszisztens

Alapítványunk:
Az alapítvány neve: Gyermeklánc Alapítvány
Célja: A gyermekek oktatásához, neveléséhez, foglalkoztatásához szükséges emberi és tárgyi erőforrások biztosítása.
Kuratórium elnöke: Nagypál Sándor
Vagyonának forrása: adó 1%-a, önkéntes adományok
Adószáma: 18347858-1-03

Elismeréseink:

madarbarat_ovoda   zold_ovoda