Corvina Óvoda Forradalom Utcai Feladat-ellátási Hely

A városi átszervezésnek köszönhetően 2018. szeptember 1-jétől a Corvina Óvoda Forradalom utcai egységéhez tartozik a Nyitra Utcai Óvoda és a Mikszáth Kálmán Körúti Óvoda.

Intézményvezető helyettes mb.: Ludányiné Körtvélyesi Gyöngyike

A Forradalom Utcai Óvoda a Széchenyiváros szélén, egy lakótelep közepén helyezkedik el. Többségében ebből a városrészből érkeznek a gyermekek az óvodába, jellemzően igen változó szociális  helyzetű és családi hátterű rétegekből. Feladatunk az egyenlőtlenségek kompenzálása az óvodai nevelés során.

Óvodánk vegyes életkorú csoportokkal működik. Az óvodai neveléshez folyamatos napirendet alkalmazunk, a gyermekek személyes igényeihez igazodva. Legfontosabb feladatunk a szabad játék lehetőségének biztosítása elfogadó, szeretetteljes, nyugodt és biztonságos légkörben. Az ismeretek közvetítése, bővítése játékba ágyazottan, személyesen megélt tapasztalatokra épülően folyik. Fontosnak tartjuk a néphagyományok ápolását. A tehetséggondozásra is nagy gondot fordítunk, építve a gyermekek érdeklődésére (néptánc, hittan, angol játékos foglalkozások során, különböző találkozókon való részvétellel – mese- és versmondó, ének, sport rendezvények, rajzpályázatok).

A Forradalom Utcai Feladat-ellátási Hely 7 csoportban 177 gyermeket tud fogadni. Csoportonként 2 óvónő és 1 dajka foglalkozik a gyermekekkel. Óvodánkban 1 intézményvezető helyettes, 14 óvónő, 9 dajka dolgozik. Az intézményvezető helyettes munkáját óvodatitkár segíti.

A sajátos nevelési igényű gyermekeket utazó gyógypedagógusok (logopédus, mozgásfejlesztő és kognitív fejlesztést végző szakember) fejlesztik, míg a BTMN-es gyerekek ellátását fejlesztőpedagógusunk és a csoportos óvodapedagógusok végzi.

Intézményünkben az óvodapedagógusi szakképesítés mellett többen rendelkeznek pedagógus szakvizsgával, tanítói másoddiplomával.Technikai dolgozóink közül mindenki rendelkezik dajka szakmunkás bizonyítvánnyal.

Tárgyi feltételrendszerünket folyamatosan bővítjük, cseréljük, amely segíti a mindennapokban folyó munkánkat (játéktevékenységek eszközei, fejlesztési eszközök, tornaszerek).Tárgyi feltételrendszerünk javítására az éves költségvetés által biztosítottakon túl – egyéb forrásokat is igénybe veszünk:

 • Szülői közösség felajánlásai
 • Pályázati lehetőségek
 • Alapítványunk bevétele

Óvodánk dolgozói:

Cica csoport:

 • Polyák Mária óvodapedagógus
 • Balogné Lázár Éva óvodapedagógus
 • Trifont Zsuzsanna dajka néni

Katica csoport:

 • Csoknyai Dóra óvodapedagógus
 • Zonda Gyöngyvér óvodapedagógus
 • Nemes Eszter dajka néni

Maci csoport:

 • Bertleff Angelika óvodapedagógus
 • Temesvári Margit óvodapedagógus
 • Kovácsné Dongó Beáta dajka néni

Napocska csoport:

 • Kerepesiné Filótás Ágnes óvodapedagógus
 • Sáfár Ildikó óvodapedagógus
 • Mihók Krisztina dajka néni

Pillangó csoport:

 • Nagyné Homoki Ágnes óvodapedagógus
 • Szántó Mónika óvodapedagógus
 • Árvai Terézia dajka néni

Süni csoport:

 • Dunai Anita óvodapedagógus
 • Aradi Ágnes óvodapedagógus
 • Seregélyné Meggyes Anikó dajka néni

Bambi csoport:

 • Sikari Kovács Katalin óvodapedagógus
 • Tóthné Kiss Edit óvodapedagógus
 • Hegedűs Eszter dajka néni

Óvodatitkár: Zsitva Laura