A Corvina Óvoda két legnagyobb létszámú telephelye 13 csoporttal alkotja a Ceglédi úti integrációt, mely 2 feladatellátási helyet jelent, a város két egymástól igen távol eső pontján, a Ceglédi úti óvoda, Kecskemét, Ceglédi út 5 -7. szám alatt található.

Az óvoda elhelyezkedése nagyon kedvezőtlen a forgalmas úttest közelsége miatt, kedvező viszont, hogy hatalmas zöld udvar övezi az épületeket, rengeteg játékeszközzel biztosítva a szabad mozgást.
A gyermekek összetétele heterogén, mivel nem egy körzetből, hanem a város különböző pontjairól érkeznek óvodánkba. A fentiekből adódóan az óvodai nevelésben gyermekeink nagyon eltérő tulajdonságokkal rendelkeznek. Ezeket az eltéréseket próbáljuk figyelembe venni, és bizonyos szinten kiegyenlíteni.

1999. szeptember 1.-óta dolgozunk saját magunk által összeállított óvodai programból, mely a néphagyományok ápolására épül.

Csoportjaink vegyes életkorúak, ennek előnyeit, gyermekekre gyakorolt pozitív hatásait  évek óta tapasztaljuk. Az óvodai nevelés folyamatos napirendben történik a gyermekek személyes igényeihez igazodva. Legfontosabb feladatunknak a szabad játék lehetőségének biztosítását tartjuk elfogadó, szeretet teljes, nyugodt és biztonságos légkörben. Az ismeretek közvetítése is játékba ágyazottan, személyesen megélt tapasztalatokra épülően folyik. Az inkluzív pedagógia mellett a személyre szabott képességfejlesztés, a tehetséggondozás, illetve a felzárkóztatás fontos számunkra.

A gyermekekkel nyitástól zárásig óvodapedagógus foglalkozik a dajka segítségét igénybe véve.
Óvodánk hat csoportban 143 kisgyereket tud fogadni, csoportonként 2 óvónő, 1 dajka, és pedagógiai asszisztensek biztosítják a nevelést-oktatást és a rendet. A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését saját gyógypedagógusunk végzi, amennyiben szükséges utazó szakember bevonásával. Az intézményvezető helyettes és pedagógusok munkáját egy  óvodatitkár is segíti félállásban.
A nevelés területén elért eredményeink nagymértékben függnek a nevelőtestület és az alkalmazotti közösség képzetségi szintjétől. Intézményünkben az óvónői szakképesítés mellett többen rendelkeznek pedagógus szakvizsgával, tanítói másoddiplomával, technikai dolgozóink közül mindenki rendelkezik dajka szakmunkás bizonyítvánnyal.

Tárgyi feltételrendszerünk továbbra is elegendő ahhoz, hogy programunkat működtessük. A hatékonyság fokozása érdekében folyamatosan bővítjük, cseréljük  felszereléseinket.

Tárgyi feltételrendszerünk javítására -az éves költségvetés által biztosítottakon túl- egyéb forrásokat is igénybe veszünk:

  • Szülői közösség felajánlásai
  • Pályázati lehetőségek
  • Óvodai rendezvények bevétele
  • Alapítványunk bevétele