„Napsugár Óvoda” – Kecskeméten, a Kandó Kálmán utcában 2009. január 1-től a város intézményeként működik, mint a Corvina Óvoda Kandó Kálmán utcai feladat-ellátási helye.
Elhelyezésünk a Hunyadi János Általános Iskola épületében került biztosításra. Szeretjük és büszkék vagyunk az óvodára, melyben dolgozunk. Sokat tettünk, és teszünk azért, hogy a hozzánk járó gyermekeknek, és leendő óvodásainknak felhőtlen boldog gyermekkora legyen és hogy Önök szülők, napközben gyermeküket biztonságban tudják és nyugodtan végezhessék munkájukat.

Óvodánkban három óvodai csoport működik, Gomba, Micimackó és a Süni csoport. A csoportokba azonos életkorú gyermekek járnak, így óvodánkban kicsi, középső és nagy csoport található meg.

Csoportszobáink tágasak, világosak, berendezése praktikus esztétikus, színvilága harmonikus. Óvodánk sajátossága, hogy az óvodai élet keretén belül kívánjuk biztosítani azokat a lehetőségeket, melyek a gyermekek fejlődését biztosítják. Feladatunk és egyben célunk az egészséges életmód szokásainak kialakítása és megszilárdítása óvodánkban. Nevelő munkánkban a kompetencia hatások tiszteletben tartásával maximálisan alkalmazkodunk partnereink igényeihez, kapcsolatainkat az őszinteség, felelősségérzet irányítja, melynek alapja a problémaérzékenység, a jó kommunikációs készség. A középsősök és a nagycsoportosok számára biztosítva van különböző foglalkozások: angol nyelv, néptánc és hittan oktatás. Kiemelt figyelmet fordítunk a tehetséges gyerekek felkészítésére és különböző versenyekre visszük őket. Rendszeresen járunk a Ciróka, illetve Varázsszőnyeg bábszínházi előadásokra. A nagycsoportosok számára biztosítva van az úszás oktatás. Az épületen belül pedig megtalálható a Katona József Könyvtár kihelyezett, ahová a gyermekeket havonta egyszer egy játékos foglalkozásra szoktuk vinni. A hatékony pedagógiai munkánkat segíti még a logopédus, fejlesztő, gyógypedagógus és pszichológus.

A hagyományokra is gondot fordítunk: Mikulásvárás, Adventi gyertyagyújtás, Karácsony, Húsvéti, Anyák napi köszöntés, Gyereknap. Megemlékezünk nemzeti ünnepeinkről is, kiemelten Március 15-ről. Ezen a napon a városba megyünk együtt a három csoport összes gyermeke és felnőttje.

Óvodánk dolgozói:

Gomba csoport:
Patkós Ferencné- óvodapedagógus
Hódi Henrietta – óvodapedagógus
Bodor Tiborné – dajka néni
Farkas Jánosné- dajka néni

Micimackó csoport:
Sikari Kovács Katalin – óvodapedagógus
Fazekas Dorina – óvodapedagógus
Nagyapátiné Doktorcsik Klaudia – dajka néni

Süni csoport:
Polányi-Bencsik Bettina – óvodapedagógus
Bernáth Karolina – óvodapedagógus
Pesti Katalin – dajka néni